Betonlar bir çok nedenden dolayı zarar görebilirler.Bu nedenlerin en başında donatının su alması , paslanıp hacminin artması  betonun çatlamasına neden olur.Bu gibi durumlarda tamiratın yapılabilmesi için donatının su ile temasının kesilmesi ve tamiratının ondan sonra gerçekleştirilmesi önemlidir.