Binalar, yapıldıkları malzemelerin cinsine göre, ısılardan etkilenirler. Bütün cisimlerin uydukları fizik kanunlarına tabidirler. Bu nedenle, sıcaklık arttığı zaman genleşme, sıcaklık azaldığı zaman büzülme olacaktır. Bu hareket çok büyük miktarlarda olmamasına rağmen, yapılarda istenmeyen bir durumdur. Ve zamanla dilatasyon alanları zarar görebilir
Farklı yükseklikteki binlarda da ağırlık farkında dolayı oturmalar farklı olacağından dolayı dilatasyon derzi bırakılır. Ayrıca değişik geometrik şekillerdeki binalarda farklı genleşmeler olacağından dolayı diğer blok ile ayırmak için dilatasyon derzleri bırakılmaktadır.

dilatasyon IMG_0137 IMG_0148 IMG_0153 IMG_0159 IMG_0160 IMG_0802 IMG_0805 IMG_3635 IMG_3654 IMG_3737 IMG_3749 IMG_3761 IMG_4561